تور مشهد هتل درویشی | قصر طلایی | مدینه الرضا98

فایل pdf
آذر98
2شب و 3 شب
کاسپین-زاگرس-کیش-قشم
تعداد بازدید : 4292
بروزرسانی : 1398/2/10
تاریخ انقضا : 1402/1/1
شهر(ها) : مشهد , مشهد ,
کشور(ها) : ایران ,

تور مشهد هتل درویشی | قصر طلایی | مدینه الرضا98

تاریخ

2 شب

3شب

 

درویشی 5*

قصر طلایی 5*

مدینه الرضا 5*

درویشی 5*

قصرد طلایی 5*

مدینه الرضا 5*

 

تور دبل

اقامت دبل

تور تریبل

اقامت تریبل

تور دبل

اقامت دبل

تور تریبل

اقامت تریبل

تور دبل

اقامت دبل

تور تریبل

اقامت تریبل

تور دبل

اقامت دبل

تور تریبل

اقامت تریبل

تور دبل

اقامت دبل

تور تریبل

اقامت تریبل

تور دبل

اقامت دبل

تور تریبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/9/98

*

*

*

*

898

295

772

235

774

236

686

194

*

*

*

*

1166

266

977

215

980

236

847

12/9/98

*

*

*

*

845

252

719

205

721

236

633

194

*

*

*

*

1150

237

961

195

964

236

832

13/9/98

608

179

547

150

668

208

599

175

727

236

638

194

770

179

678

150

860

208

756

175

948

236

816

14/9/98

581

179

520

150

642

208

572

175

700

236

612

194

770

179

678

150

860

208

756

175

948

236

816

15/9/98

618

179

557

150

678

208

609

175

737

236

649

194

828

179

736

150

918

208

814

175

1006

236

874

16/9/98

671

179

610

150

731

208

662

175

790

236

701

194

891

179

799

150

981

208

877

175

1069

236

937

17/9/98

728

179

667

150

789

208

719

175

847

236

759

194

891

179

799

150

981

208

877

175

1069

236

937

18/9/98

676

179

615

150

736

208

667

175

795

236

707

194

864

179

773

150

954

208

851

175

1043

236

910

19/9/98

655

179

594

150

715

208

646

175

774

236

686

194

843

179

752

150

933

208

830

175

1022

236

889

20/9/98

660

179

599

150

720

208

651

175

779

236

691

194

828

179

736

150

918

208

814

175

1006

236

874

21/9/98

634

179

573

150

694

208

625

175

753

236

665

194

822

179

731

150

912

208

809

175

1001

236

868

22/9/98

644

179

583

150

705

208

635

175

763

236

675

194

833

195

741

160

923

208

819

175

1011

236

879

23/9/98

671

202

610

166

731

208

662

175

790

236

701

194

954

210

862

171

1044

208

940

175

1132

236

1000

24/9/98

893

225

800

181

857

208

788

175

916

236

827

194

1072

225

932

181

1017

208

914

175

1106

236

973

25/9/98

867

225

774

181

831

208

761

175

889

236

801

194

1099

225

958

181

1044

208

940

175

1132

236

1000

 
درویشی: بین امام رضا 24 و26
قصر طلایی: بین امام رضا 24و26
مدینه الرضا: خیابان شیرازی –نبش شارستان رضوی

تور مشهد با قطار
تور مشهد با قطارهای 4 و 6 تخته
تور مشهد با قطار در هتل آپارتمان های لوکس راسپینا ، مرجان ،
مرجان طلایی و....
مجری تور مشهد با قطار بصورت گروهی برای ارگان ها و مدارس
مجری مستقیم تور مشهد ( تور مشهد هوایی و تور مشهد زمینی
** تور مشهد هتل *5 پردیسان **
** تور مشهد هتل *5 هما **
** تور مشهد هتل *5 پارس **
** تور مشهد هتل *5 قصر طلایی **
** تور مشهد هتل *4 جواد  **
** تور مشهد هتل *4 هلیا **
** تور مشهد هتل *4 فردوس**
** تور مشهد هتل *4 قصر**
** تور مشهد هتل *4 مینو**
** تور مشهد هتل *4 تارا**
** تور مشهد هتل*4 الغدیر**
** تور مشهد هتل *4 ایران**
** تور مشهد هتل *4 ابان**
** تور مشهد هتل *4 آسیا**
** تور مشهد هتل *4 اترک**
** تور مشهد هتل *3 تهران **
** تور مشهد هتل *3 هزارو یک شب**
** تور مشهد هتل*3 ارس**
** تور مشهد هتل*3 آزادی**
** تور مشهد هتل*3 اطلس**
** تور مشهد هتل *3 اعیان**
** تور مشهد هتل*3 طرقبه**
**هتل *3 لاله **
** تور مشهد هتل *3پارسیان**
** تور مشهد هتل* 3 پارسا**
** تور مشهد هتل *3 پارمیدا**
** تور مشهد هتل *3 بهارستان**
** تور مشهد هتل *3 پردیس**
 ** تور مشهد هتل *3 توریست طوس**
** تور مشهد هتل *3 پاژ**
** تور مشهد هتل  *2  امیر کبیر**
** تور مشهد هتل *2 اپادانا**
** تور مشهد هتل*2 آریا**
** تور مشهد هتل *2 آتی**
** تور مشهد هتل*2 پانیذ**
** تور مشهد هتل *2 ادریس**
** تور مشهد هتل *2 ارم**
** تور مشهد هتل*2 پارسه**
** تور مشهد هتل*2 قایم**
** تور مشهد هتل *2 رضوان**