بلیط تهران شیراز

فایل pdf
95
1 شب به بالا
ماهان ایران ایر تابان کاسپین آسمان آتا کیش ایر زاگرس
تعداد بازدید : 5382
بروزرسانی : 1397/10/1
تاریخ انقضا : 1400/11/16
شهر(ها) : شیراز / فارس ,
کشور(ها) : ایران ,

بلیط تهران شیراز

قیمت ترمینال ایرلاین مسیر قیمت ترمینال ایرلاین مسیر
167100 تومان 4 12:35 ماهان شیراز - تهران 167100 تومان 4 07:25 ماهان تهران - شیراز
167100 تومان 2 21:05
12:10
13:00
22:20
ایران ایر 167100 تومان 2 05:55
15:25
ایران ایر
167100 تومان 4 04:30
05:00
08:30
12:45
17:10
21:15
آسمان 167100 تومان 4 06:30
07:25
10:30
15:55
23:15
آسمان
167100 تومان 1 16:45
20:15
22:30
کیش ایر 167100 تومان 1 18:00
19:00
20:15
کیش ایر
160000 تومان 2 18:10 آتا 135000 تومان 2 06:15
15:50
آتا
160000 تومان 2 13:15
15:45
16:45
18:15
زاگرس 145000 تومان 2 11:15
16:00
زاگرس
167000 تومان 4 11:45 تابان 155000 تومان 4 14:30 تابان
167000 تومان 4 07:50
22:10
کاسپین 167100 تومان 4 15:30 کاسپین